Contractvrij

Smitjefit heeft geen contracten met zorgverzekeraars

Net als veel andere diëtisten (en andere paramedici) heb ik geen contracten met zorgverzekeraars. Dit noemen we ook wel ongecontracteerde zorg.

Waarom heb ik hier bewust voor gekozen?

Als je als diëtist contracten afsluit met zorgverzekeraars kunnen zij daar allerlei eisen aan stellen. Deze eisen hebben alleen niks te maken met de kwaliteit van de zorg. Wel wordt ik als diëtist sterk beïnvloedt en beperkt in mijn werk. Als een gecontracteerde diëtist ben je per zorgverzekeraar gebonden aan een reeks van eisen en beperkingen. Ik kan dan de praktijkvoering daarom minder naar eigen inzicht inrichten. En dus ook minder aanpassen op wat het beste werkt voor jou. Daarmee gaat de kwaliteit van de zorg dus juist achteruit!

Daarnaast hebben contracten ook invloed op jouw privacy. Zorgverzekeraars verplichten zorgverleners met een contract informatie te delen. Zoals de indicatie, behandelwijze en het behandelplan. Zorgverzekeraars kunnen vrij gemakkelijk persoonlijke gegevens achterhalen. Kortom jouw gegevens blijven niet privé!

Bovenstaande punten zie ik als beperking voor de behandeling en eventueel ook schadelijk voor jou als cliënt. Contracten met zorgverzekeraars zeggen niks over de kwaliteit van mij als zorgverlener. Ik ben aangesloten bij het Kwaliteitsregister Paramedici en deze geeft een bevestiging van leveren van kwalitatieve zorg. Daar heeft een zorgcontract niks mee te maken.

Wat betekent dit voor de vergoeding?

Omdat ik geen contracten heb met zorgverzekeraars dien je zelf de factuur te betalen. Deze kan je vervolgens wel indienen bij je eigen zorgverzekeraar. Heb je een restitutiepolis? Dan vergoedt de zorgverzekeraar meestal de kosten. Deze vergoeding is aan een maximum van 3 uur per jaar gebonden en gaat eerst van je eigen risico af. Bij een naturapolis vergoed de zorgverzekeraar meestal 70% van het door hun bepaalde tarief.

Hoeveel je precies vergoed krijgt kan je zelf uitrekenen. Het is daarbij handig de volgende vragen na te gaan bij jouw verzekeraar:

 • Hoeveel wordt er vergoed per kwartier. Controleer hierbij wat er vanuit de basis en vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed.
 • Hoeveel tijd wordt er vanuit de basisverzekering en vanuit de aanvullende verzekering vergoed of tot welk maximum bedrag.
 • Ga na of het eigen risico op is. Diëtetiek gaat namelijk eerst van het eigen risico af.
 • Meld altijd dat Smitjefit ingeschreven staat bij het kwaliteitsregister paramedici.
 • Controleer of er een verwijsbrief nodig is van de huisarts voor de diëtist. Sommige verzekeraars hebben dit als eis bij ongecontracteerde zorg.

Met behulp van deze gegevens kun je uitrekenen wat je vergoed krijgt aan diëtetiek door jouw verzekering. Indien je er niet uitkomt reken ik graag met je mee.

Gecontracteerde zorg

Als er sprake is van gecontracteerde zorg heeft de diëtist een contract ondertekent die aangeboden wordt door een zorgverzekeraar. Met het ondertekenen van dit contract onderwerpt de zorgverleners zich aan een aantal voorwaarden. Met betrekking tot betaling, behandelduur en invulling van de behandeling. De diëtist declareert rechtstreeks bij de zorgverzekeraar, die weer de diëtist uitbetaald. Dit is vaak niet het gehele bedrag voor de behandeling, door afwijkende lagere gehanteerde tarieven door de verzekeraar. Hierdoor kan het zijn dan de diëtist nog een factuur na moet sturen na afloop van de gehele behandeling. Dit kan onbewust flink oplopen.

Er is geen mogelijkheid of sprake van overleg of onderhandeling tussen paramedici. Het is tekenen en akkoord gaan met de voorwaarden, opgesteld door de zorgverzekeraar. De diëtist heeft geen invloed op de inhoud van de contracten. De overeenkomst tussen zorgverzekeraar en behandelaar staat hierin centraal en niet de zorg van de cliënt.

Door de huidige vorm van marktwerking in de zorg hebben de zorgverzekeraars teveel macht. Ze beweren dat ze tegen de laagste prijs de beste zorg kunnen inkopen. Dit zijn misleidende boodschappen. Los van het feit dat aan kwaliteit altijd een prijskaartje hangt, is de informatie niet juist. Een contractvrije diëtist met dezelfde kwalificaties als een gecontracteerde diëtist kost de zorgverzekeraar netto minder. Omdat ze een lager percentage vergoeden. Hoe de zorgverzekeraar wel bezuinigt op de zorg? Door allerlei restricties op te leggen met haar wurgcontracten. Kwaliteit wordt hierin ondergeschikt gemaakt aan geld. Ze sturen in hun afspraken op geld in plaats van een kwalitatief goede behandeling. Dit geldt overigens niet alleen voor diëtisten, maar voor iedereen in de gezondheidszorg.

De diëtist wordt verplicht om zorgverzekeraars met een contract informatie te sturen over behandelingen van patiënten. Denk aan de behandelindicatie, behandelwijze en het behandelplan. Dit gaat dus ten koste van jouw privacy.

Een gecontracteerde diëtist is dus gebonden aan een flink aantal eisen en beperkingen. En is daarnaast minder vrij de praktijkvoering naar eigen inzicht in te richten.

Voordelen gecontracteerde zorg

 • Als je behandeling vergoed wordt gaat dit direct via de verzekeraar. Je krijgt dus zelf geen factuur.

Nadelen gecontracteerde zorg

 • Als je niet door je eigen risico heen bent, wordt diëtetiek niet vergoed. Het gaat eerst van je eigen risico af.
 • Er wordt maximaal 3 uur per jaar vergoed. Dit is veel te weinig om tot een echt blijvende gedragsverandering te komen. Deze beperking heeft invloed op de resultaten op de lange termijn.
 • Zorgverzekeraars bemoeien zich met de invulling van de zorgverlening. Dit kan een nadelig invloed hebben op de behandeling.
 • Zorgverzekeraars willen veel inzicht in de behandeling. Dit gaat ten koste van jouw privacy.
 • Diëtisten en andere zorgverleners gaan vaak gebukt onder de onredelijke eisen van de verzekeraar.
 • Je hebt geen zicht op eventuele oplopende kosten die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar. Hierdoor kan je voor vervelende verrassingen komen te staan aan het eind van de behandeling.

Ongecontracteerde zorg

Bij een contractvrije diëtist staat de overeenkomst tussen cliënt en behandelaar centraal. De zorgverzekeraar heeft geen inmenging in de behandeling. Zo kan de contractvrije diëtist zelfstandig samen met de cliënt de diagnostiek, verwijzing, samenwerking en behandelkeuze bepalen. Ook kan ik als diëtist zelf kiezen welke locaties ik gebruik en bijvoorbeeld bij jou thuis komen. Als contractvrije diëtist kan ik de privacy waarborgen en hoeven er nooit cliëntgegevens gedeeld te worden met de zorgverzekeraar. Een uitzondering zijn de gegevens op de factuur, maar jij bepaalt of je deze wel of niet instuurt.

Omdat ik geen contracten heb met zorgverzekeraars besteed ik minder tijd aan enorme administratieve rompslomp. Daarmee heb ik meer tijd om te investeren in de kwaliteit van de zorg. Denk aan tijd voor jou als cliënt, tijd om mijn kennis te vergroten met bijscholingen en tijd voor het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal.

Een diëtist zonder contracten met zorgverzekeraars noemen we een contractvrije diëtist. Deze werkt op basis van restitutie. Dit houdt in dat jij de factuur zelf betaalt en vervolgens kan indienen bij de zorgverzekeraar. Heb je een restitutiepolis? Dan vergoedt de zorgverzekeraar meestal de kosten. Deze vergoeding is aan een maximum van 3 uur per jaar gebonden en gaat eerst van je eigen risico af. Bij een naturapolis vergoed de zorgverzekeraar meestal 70% van het door hun bepaalde tarief.

Voordelen ongecontracteerde zorg

 • Je privacy wordt gewaarborgd omdat er geen informatie met de zorgverzekeraar wordt gedeeld. Alles blijft tussen jou en mij.
 • Duidelijk inzicht in de kosten. Na een afspraak ontvang je een factuur. Je komt dus niet voor onverwachte kosten te staan.
 • Er is meer tijd voor jou als cliënt.
 • De behandeling kan afgestemd worden op wat jij nodig hebt en niet wat de zorgverzekeraar maximaal vergoed.
 • Ik heb als diëtist meer tijd om me verder te ontwikkelen met bijscholingen en zo een betere kwaliteit van zorg te leveren.
 • De afspraken kunnen op elke locatie plaatsvinden. Bij jouw thuis, op de praktijk of bijvoorbeeld online.

Nadelen ongecontracteerde zorg

 • De behandeling wordt niet volledig vergoed waardoor je een deel zelf moet betalen.
 • Voor vergoeding moet je zelf de factuur declareren bij de zorgverzekeraar. Dit is niet automatisch geregeld.