Klachtenregeling

Als je bij mij onder behandeling bent doe ik alles eraan om jou de hulp te bieden die jij nodig hebt. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Ben jij ontevreden over bepaalde zaken of heb je een klacht? Lees dan verder.

Maak het probleem bespreekbaar

Bespreek het probleem eerst met mij. Misschien komen we er samen al uit als jij kenbaar maakt waarover je ontevreden bent, of wat jij bij een volgende behandeling anders zou willen. Het beste is om een aparte afspraak te maken, zodat ik voldoende tijd voor jou kan uittrekken. Samen kunnen we dan een bevredigende oplossing zoeken.

Advies en ondersteuning van Adviespunt Zorgbelang

Als je het moeilijk vindt om mij rechtstreeks te benaderen, of we komen er samen niet uit, dan kan je je wenden tot het Adviespunt zorgbelang in jouw regio, telefoon: 0900 2437070 (€ 0,10 p/min). Deze geeft jou onder andere informatie over jouw rechten als patiënt. Een medewerker van het Adviespunt kan ook met jou en mij in gesprek, of jou helpen met het schrijven van een brief naar de Klachtencommissie. De regionale/provinciale afdelingen vallen onder Zorgbelang Nederland en werken onafhankelijk van hulpverleners, zorginstellingen en zorgverzekeraars.

Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn

Misschien heb je een ernstige klacht en wil je daarover een uitspraak van de Klachtencommissie waaronder ik als diëtist val. Je kunt jouw klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn in Utrecht. Dit kan via de volgende contactgegevens:

Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn
t.a.v. Drs. P.J.W. Schilperoord
Postbus 18800
3501 CV UTRECHT
telefoonnummer van de ambtelijk secretaris: 06 129 56 429
e-mail: pieter.schilperoord@vvaa.nl

De Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn is onpartijdig en bestaat uit drie leden. Jij en de diëtist over wie je hebt geklaagd worden op de hoogte gesteld van de uitspraak. De Klachtencommissie kan aanbevelingen doen aan de betreffende diëtist. Ze behandelen geen klachten of eisen over aansprakelijkheid. Aan het behandelen van jouw klacht zijn voor jou als ‘klager’ geen kosten verbonden.