Kwaliteit

Het is belangrijk dat je voedingsadvies krijgt van iemand die kennis van zaken heeft. Daarom is het goed om te weten dat de titel ‘diëtist’ een beschermde titel is. Tegenwoordig zie je veel beroepen die zich bezig houden met voedingsadvies: van voedingsdeskundige en voedingsadviseur tot voedingscoach en gewichtsconsulent. Er is echter maar één beroepstitel voor voedingsadvies die wettelijk beschermd is: diëtist.

Iemand mag zich diëtist noemen als deze een wettelijk erkende, vierjarige HBO-opleiding heeft gevolgd.

Kwaliteitsregister kwaliteitsregister

Smitjefit staat voor kwaliteit en ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie.

De kennis over voeding blijft zich ontwikkelen en dus is het belangrijk dat ik dat ook doe. Door middel van vakinhoudelijke scholingen, bijscholingen en cursussen blijf ik op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van voeding en diëtetiek. Dit wordt officieel bijgehouden in het Kwaliteitsregister Paramedici. Een diëtist die in dit register is opgenomen, kan aantonen dat ze voldoet aan de kwaliteitseisen op het gebied van opleiding, deskundigheid en werkervaring. Ik sta ingeschreven bij het Kwaliteitsregister onder het nummer: 19912214789